THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Magnetiseren
Magnetiseren

Magnetiseren is een paranormale geneeswijze. Het is het doorgeven van een onzichtbare geestelijke kracht. De beoefenaar noemt men een magnetiseur.

De behandeling mag nooit als vervanging van de reguliere geneeswijze gezien worden.
Je dient met je klachten eerst naar een arts (huisarts, specialist) te gaan. Je dient ook zijn medicatie op te volgen.

Magnetiseren wat is dat?
Magnetiseren is het doorgeven van energie met als doel het herstellen van de energiebalans bij mens, dier en plant. Dat lijkt eenvoudig en veronderstelt dat iedereen dat zomaar kan of kan leren. Deels is dat waar.
Vergeet echter niet dat bij alles wat te leren valt er een classificatie is van slecht - goed - beter - best.
Bij het magnetiseren wordt gebruik gemaakt van het energieveld dat om ons heen zit of aan ons kleeft of bij ons hoort. Dat energieveld wordt de Aura genoemd.

Dit magnetiseren wordt gedaan door iemand die zelf een overvloed aan kosmische energie (fluïdum) heeft en daardoor als doorgeefluik kan dienen. Die persoon noemt men een magnetiseur. Tegenwoordig worden ook namen gebruikt als: paranormaal genezer of healer.

Een magnetiseur weet heel goed met zijn energie om te gaan.
Te meer omdat het magnetiseren en het aanverwante Healen tot zijn of haar aangeboren "gave" behoort.
Hij/ zij gebruikt enkel zijn overschot aan energie (fluïdum) en zorgt dat hij die energie vrijwel gelijktijdig weer aanvult met de energie uit het universum.

De theorie van magnetiseren vormt nog altijd de basis van de paranormale geneeswijze en is eigenlijk nooit veranderd of aangepast. Gemiddeld duurt een behandeling 30 minuten. Om enig resultaat te mogen verwachten zal men 5 tot 10 behandeling moeten ondergaan. Sommige patiënten hebben zelfs de behoefte om op gezette tijden preventief voor een behandeling terug te komen.

Tijdens en na de behandeling
Magnetiseren is het op een liefdevolle wijze doorgeven van energie wat vanuit het gevoel of intuïtie gedaan wordt en de handen voeren het uit. Daarnaast worden ook andere paranormale vermogens gebruikt als helderziendheid, heldervoelend, helderwetend.

De ervaringen tijdens of na de behandelingen kunnen van persoon tot persoon enorm verschillen.
Er zijn personen die van de handeling tot ver daarna totaal niets voelen.
Maar dan ineens (soms pas een dag later) een gevoel gewaarworden dat lijkt op een verheviging van het probleem, wat daarna weg ebt waardoor het genezingsproces op gang komt. Weer andere voelen tijdens de behandeling afwisselend warmte of zelfs koud. Daarnaast kan de behandeling een zeer rustgevend soms zelfs slaperig gevoel te weeg brengen.

Tijdens mijn behandelingen praat ik op gepaste wijze en toon met mijn cliënt wat ik doe en hoe dat voor mij voelt.
Van mijn cliënt wil ik dan graag weten, hoe dat ervaren wordt en wat het teweeg brengt.
Door de ervaringen direct te delen kan ik de behandeling aanpassen, opschorten, uitbreiden en verdiepen.
Ook de inzichten van de cliënt over de vorige behandeling dienen met elkaar besproken en gedeeld te kunnen worden.

Hier volgen enkele van de bij mij bekende meest voorkomende reacties.

·                Enorme rust, in slaap vallen, enorme emotionele ontladingen ( huilen,schreeuwen, lachen, schokkende bewegingen), andere heftige onverklaarbare emotionele gevoelens.

·         Tintelingen (alsof er mieren door de aderen lopen), boeren, gapen, kou, warmte.

·         Loom gevoel, verslappende spieren, winden laten.

·         Verergerde pijn voelen, erge jeuk, pijnlijke huid.

·         Wegtrekken van spanning en pijn

·         Verlichting

·         Fijn en geluksgevoel