THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Hooggevoelig op school
Hooggevoelig op school

Hoogsensitieve kinderen op school
De leerkracht heeft een goede balans van structuur en flexibiliteit, ze toont begrip voor het kind en geeft haar de mogelijkheid om even tot rust te komen aan een tafeltje op de gang. Zo is het fijn voor mijn kind!

Hoogsensitieve kinderen herkennen op school
In elke klas zitten meerdere hoogsensitieve kinderen, ongeveer 1 op de 6 kinderen is hoogsensitief. Hoe herken je deze kinderen? Uit onderzoek (G. van der Veen) blijkt dat leerkrachten hoogsensitiviteit vaak niet herkennen. 11% van de hoogsensitieve kinderen wordt wél herkend op school. Het kan ook lastig zijn deze kinderen op te merken, elk hoogsensitief kind is tenslotte ook weer anders! Hieronder mogelijke eigenschappen van deze kinderen op school:

Opmerkzaam; voor bijvoorbeeld veranderingen in het lokaal, een naar geurtje of irritant geluid (tikken van de pen van een klasgenoot)

Behoedzaam; ze nemen vaak eerst wat afstand voor ze besluiten wat ze gaan doen met een situatie: liever kijken aan de rand van het speelplein. Als hsk overprikkeld zijn, kunnen ze zich echter ook druk en impulsief gedragen

Snel 'vol', moe of overprikkeld: dromerig/afwezig of druk/onbereikbaar gedrag. Na schooltijd hebben ze vaak rust nodig om weer bij te komen van alle indrukken

'Anders' dan andere kinderen; vaak heeft een hsk iets wat 'uniek' is en niet bij veel andere kinderen gezien wordt. Ook bij klasgenoten kan dit opvallen en ze kunnen in een uitzonderingspositie terecht komen. Soms zijn deze kinderen heel populair (3 meisjes vechten wie met het hsk mag spelen) en soms zijn ze juist het pispaaltje (ze verweren zich weinig of reageren grappig in de ogen van de plagers)

Empathisch/geïnteresseerd, creatief/inventief en gevoel voor rechtvaardigheid/gewetensvol, deze eigenschappen komen vooral naar voren als het kind goed in zijn/haar vel zit.

Werkhouding en leerstijl

HSK hebben vaak een goed geheugen, een grote woordenschat voor de leeftijd, stellen diepzinnige vragen, zijn zorgvuldig en hebben aandacht voor detail, werken graag zelfstandig en hebben een hekel aan oefenen en herhalen. Hun leerhouding is actief en zorgvuldig, hierin kunnen zij ook te ver doorschieten. Ze kunnen dan perfectionistisch worden en zich verliezen in details.

Hoogsensitieve kinderen zijn leerlingen die vaak visueel-ruimtelijk leren, ook wel beelddenken genoemd. Dat betekent dat zij erg zijn ingesteld op en een voorkeur hebben voor visuele informatie, overzien het geheel en leren door ervaren, onderdompelen, associëren en creatieve verwerkingen. Veel lesmethoden zijn niet ingesteld op het visueel-ruimtelijk leren waardoor het kan lijken dat hsk de stof niet beheersen of niet begrijpen.

Valkuilen op school

School is een grote uitdaging voor hoogsensitieve kinderen. Veel hoogsensitieve volwassenen geven aan dat ze hen schooltijd niet fijn vonden. School kan onveilig of onprettig worden door bijvoorbeeld de volgende oorzaken:

  • lesstof die niet aansluit bij het kind (qua interesse of leerstijl)
  • de grote hoeveelheid prikkels aan geluid, bewegingen/objecten
  • de grote hoeveelheid aan sociale interacties met en tussen klasgenoten die soms ook ruw of oneerlijk zijn
  • een te geringe weerbaarheid of zelfvertrouwen van het kind
  • onverwacht gedrag van de leerkracht, een strenge correctie of onbegrip voor de belevingswereld en ervaringen van het kind
  • weinig aandacht voor bezieling in het onderwijs

Wilt u hulp voor hoogsensitieve kinderen op school neem dan contact op met GLOUDI-COACHING