THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Kenmerken
Kenmerken

Hoogsensitieve kinderen hebben de volgende kenmerken:

Lichamelijk

 • - met hun reuk en smaak onderscheiden ze kleine verschillen.
 • - ze registreren zachte geluiden bijvoorbeeld gefluister tijdens het zelfstandig werken.
 • - ze kunnen schrikken van plotselinge, harde geluiden of andere indringende prikkels.
 • - ze zijn gevoeliger voor pijn waardoor ze vaker klagen.
 • - andere signalen van hun lichaam, zoals jeuk, honger en emoties worden eveneens sterk waargenomen.
 • - licht kan als te fel en indringend worden ervaren.
 • - ze nemen vaker details waar en ze merken elke verandering in het klaslokaal op.
 • - veel zien, kleine veranderingen waarnemen.
 • - graag ‘langs de kant’ staan om te observeren.
 • - geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals labeltjes in kleding.
 • - intens reageren op lichamelijke pijn.
 • - gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen.

Sociaal-emotioneel

 • - ze voelen zich verantwoordelijk en zijn geneigd om veel op zichzelf te betrekken.
 • - ze beleven de dingen intensief en reageren emotioneel.
 • - ze kunnen (ogenschijnlijk) onverwachts overprikkeld raken.
 • - bij overprikkeling kunnen ze zich terugtrekken in hun eigen wereld.
 • - bij overprikkeling kunnen ze reageren met heftige woede en/of agressief gedrag.
 • - ze hebben behoefte aan een kalme omgeving en een (rustige) eigen plek in de klas.
 • - ze zijn perfectionistisch.
 • - ze reageren beter op een kalme terechtwijzing dan op straf.
 • - ze zijn behoedzaam in nieuwe situaties/omgevingen en kijken eerst de kat uit de boom.
 • - ze houden niet van veranderingen, onverwachte activiteiten en uitstapjes.
 • - ze kiezen vaker voor een rustige activiteit.
 • - ze zijn sneller moe en uitgeput van alle indrukken.
 • - ze presteren beter als ze niet onder druk staan.
 • - ze zijn empathisch en kunnen intens meeleven met andere kinderen.
 • - ze hebben oog voor de behoeften van anderen.

Cognitief

 • - ze denken associatief.
 • - ze hebben een grote verbeeldingskracht.
 • - ze hebben moeite om zich te concentreren, zeker bij overprikkeling.
 • - ze zijn geneigd om meer en dieper na te denken.
 • - ze denken lang na voor ze met een antwoord komen.
 • - ze stellen veel en diepzinnige vragen. diepzinnige vragen stellen.
 • - eindeloos willen weten ‘waarom’.
 • - resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken.
 • kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief
 •   toepassen .
 • - moeite hebben met structureren en organiseren.
 • - een hekel hebben aan oefenen en herhalen.
 • - dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen.
 • - liever belevend lezen dan begrijpend lezen

Spiritueel:

 • - ze zijn intuïtief.
 • - ze stellen diepzinnige en beschouwende vragen.
 • - ze lijken je gedachten te kunnen lezen.
 • - ze voelen zich verbonden met andere mensen, dieren en de natuur
 • - zien, ervaren en voelen meer dan andere mensen
 • - zijn zich bewust van het feit er “meer” is. zeer hechten aan de waarheid.
 •   gericht zijn op liefde en vrede.
 • - diep nadenken over levensvragen.
 • - blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen.

Sommige mensen geven blijk van
paranormaal-spirituele kenmerken.
Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle hoogsensitieve mensen, maar kunnen bij enkele van hen wel overduidelijk aanwezig zijn:

 • geesten of entiteiten ervaren.
 • communiceren met elfjes, kabouters enz.
 • telepathische vermogens bezitten.
 • gebeurtenissen voorzien.
 • licht en kleuren (aura’s) waarnemen.
 • herinneringen aan vorige levens hebben.