THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Eigenschappen HSP
Eigenschappen HSP

Eigenschappen van hoogsensitieve mensen.

Een gedetailleerdere, subtielere en intensere waarneming

Gevoeligheid voor prikkels van buitenaf

Moeite hebben met het verwerken van indrukken

Een rijke innerlijke belevingswereld (veel dagdromen, fantaseren en overwegen)

Een brede belangstelling en mogelijkheid zaken zeer snel te leren

Een voorliefde voor echte gesprekken met diepgang

Het aanvoelen van stemmingen en sferen, het gevoel wordt vaak bepaald door hoe anderen zich voelen

Een sterke intuïtie

Geroerd worden door natuur, kunst en muziek

Vermijding van harde prikkels, zoals gewelddadige films

Intensere ervaring van de eigen emoties en die van anderen

Moeite met planning en het verkrijgen van structuur

Verlegenheid (al is dit lang niet voor iedere HSP het geval)

Vaak plichtsgetrouwheid en perfectionistisme

Opmerkzaamheid van kleine nuanceverschillen in kleuren, kleding of sfeer

Minder goed functioneren als ze geobserveerd worden

Zorgzaam zijn en moeite hebben om grenzen aan te geven

Gevoeliger voor stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid enz.

Groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen

Moeite gevoelens van zichzelf en anderen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Omdat HSP-ers een sterk ontwikkelde intuïtie hebben, kunnen ze zich goed inleven in een ander. Ook hebben ze vaak een goed beeld van oorzaak en gevolg. Dit houdt in dat ze een gebeurtenis vaak al kunnen voorzien (ze weten vaak precies wat er gaat gebeuren)