THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Verstand en gevoel
Verstand en gevoel

In onze maatschappij wordt hooggevoeligheid niet altijd begrepen, laat staan gewaardeerd. Van jongs af aan leren we dat het verstand voorgaat op het gevoel. Daardoor leren we als het ware onze gevoelige kant te negeren en niet te luisteren naar de signalen van ons lichaam en ons hart. Dit kan op lange duur leiden tot innerlijke conflicten en ontevredenheid.

Het is dus belangrijk zich zo vlug mogelijk bewust te worden van het HSP-zijn, om op een evenwichtige manier te leren omgaan met de eigen behoeftes.
HSP’s zijn niet altijd makkelijk te herkennen. Als kind hebben ze vaak geleerd hun hooggevoeligheid te camoufleren of uit te schakelen uit overlevingsdrang.

Dat blijft ook voor vele volwassen HSP’s gelden. Zij werden immers geconditioneerd in hun gedrag op jonge leeftijd en dat patroon is moeilijk te doorbreken.

Aan de andere kant zijn HSP's erg creatief en hebben zij een brede interesse. Ze zijn zorgzaam en empatisch (meelevend) en krijgen snel inzicht in een situatie waardoor ze originele en creatieve oplossingen kunnen aanbrengen bij problemen. Ze hebben een goed ontwikkelde intuïtie en tonen veelal interesse en inzicht in spirituele zaken.

Functioneren in een groep is een zwak punt. Drukte en sociale gebeurtenissen gaan zij liever uit de weg.