THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Creativiteit en mediteren
Creativiteit en mediteren

Creativiteit gaat hand in hand met mediteren

Als kind zijn we ongelofelijk creatief en ondernemend en gedurende ons leven neemt deze creativiteit af. Voer jij nog naar hartelust toneelstukjes op, knutsel je graag met papierenvliegtuigjes en vindt je tekenen een van de allerleukste dingen? Of moeten we dit alleen aan de creatievelingen onder ons voorbehouden. Onderzoek heeft ontdekt dat het enige verschil tussen creatieve en niet-creatieve mensen is dat creatieve mensen zelf geloven dat ze creatief zijn en niet-creatieve mensen niet. Ofwel 'in the beginning' zijn we allemaal creatief!

Naarmate we beter in staat zijn om te ontspannen en meer tijd in het NU door te brengen zullen we vaker verrast worden door oprispende creativiteit. Denk eens aan een situatie waarin je flink aan het brainstormen was en de ideeën maar niet wilden komen. Hoe vaak kwam het niet voor dat je toen je even het onderwerp liet liggen en een blokje omging, een geintje maakte, je plotseling verrast werd met een briljante ingeving. In een moment van rust lijkt het erop dat dergelijke ingevingen gewoon op ons afkomen en we er geen moeite meer voor hoeven te doen. Het is een gegeven dat veel mensen die vaak mediteren melden dat ze tijdens en na meditaties vaak verrast worden door creatieve oprispingen. Zou de rust die mediteren je brengt hiervoor verantwoordelijk zijn?

Creativiteit en Alfa/Theta Golven

 We kunnen via een EEG hersengolven registreren in patronen die wetenschappers in vier typen hebben geclassificeerd.

  • Betagolven hebben de hoogste frequentie en worden in verband met actief denken en doen in verband gebracht.
  • Wanneer we ontspannen of waarnemen dan zenden de hersenen de langzamere ritmische alfagolven uit. Alfagolven treden op als iemand volledig ontspant en daardoor optimaal ontvankelijk is voor signalen van buitenaf.
  • Thetagolven blijken op te treden als de ontspanning zich nog verder verdiept. Het theta-bewustzijns niveau gaat vaak gepaard met droombeelden en blijken het geheugen en de creatieve verbeelding te prikkelen.
  • Een mengelmoes van alfa en theta golven wordt dan ook vaak geassocieerd met de ideale bewustzijnsstaat voor onze creativiteit.

'Uit hersenonderzoek blijkt dat in dromerige of meditatieve toestand de hersenen meer thetagolven produceren. En thetagolven worden in verband gebracht met creativiteit. "Als het lijkt alsof je niets doet, zijn er onbewust gigantisch veel processen gaande," zegt hoogleraar psychologie Ad Vingerhoets van Universiteit Tilburg."
 

Creativiteit en de Linker/Rechter Hersenhelften

Over wat nu precies de oorzaak is dat wanneer we ontspannen of onze 'mind' tot rust laten komen we plotseling in contact komen met onze ware creativiteit valt te twisten. Misschien gebeurt het omdat onze rechterhersenhelft die staat voor emotionaliteit, plaatjes, intuïtie, non-verbaliteit en patronen stuk langzamer functioneert dan onze rationele en meer op logica en lineariteit gebaseerde linkerhersenhelft. Bekend is dat onze verbeelding die gestuurd wordt door onze rechterhersenhelft pas optimaal functioneert wanneer wij in een ontspannen toestand verkeren. Aandacht voor details en het op analytische wijze zoeken naar problemen behoren tot het domein van de linkerhersenhelft. De rechterhersenhelft richt zich meer op grote verbanden, het kader, structuur en samenhang van dingen. Een optimale wissel- en samenwerking van beide hersenhelften zou voor het maximaal benutten van onze creativiteit noodzakelijk zijn. Blokkades in creativiteit zouden kunnen ontstaan omdat in onze maatschappij teveel de nadruk ligt op het rationeel denken en dus gebruik maken van onze linkerhersenhelft. Onderzoek naar het effect van mediteren heeft aangetoond dat mediteren de samenwerking tussen de beiden hersenhelften stimuleert en dus onze creativiteit.