THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Gezin en samengesteld gezin
Gezin en samengesteld gezin
GLOUDI & GEZIN
Het gezin is de eerste belangrijke plek waar kinderen opgroeien.
Het gezin biedt kinderen liefde, bescherming en veiligheid. 
Kinderen leren culturele regels, waarden en normen, en kunnen binnen veilige grenzen gedrag en vaardigheden oefenen. Zodat zij opgroeien tot respectvolle en zelfstandige mensen. Ouders zijn bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van hun kinderen. Kinderen en ouders leren rekening houden met elkaar waarbij de volwassenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om leiding te geven aan de kinderen. Goed ouderschap beschermt kinderen tegen ongunstige omstandigheden.
Een hechte band tussen ouders en kinderen, consequentie, duidelijke normen en grenzen, aandacht voor positief gedrag en erkenning van het kind zijn beschermende factoren. Ze verminderen de kans op het ontwikkelen van probleemgedrag bij kinderen.Ruzies en spanningen in het gezin of ouders die zelf met problemen kampen, zoals stress, spanningen, verslaving, relatieproblemen
of werkloosheid, zijn factoren die de opvoedingssituatie verslechteren. Als ouders weinig of inconsequent toezichthouden op hun kinderen is dat niet bevorderlijk voor een goede opvoeding.
 
GLOUDI COACHING helpt ouders te begeleiden, ondersteunen en te helpen hun kennis en vaardigheden uit te breiden, zodat ze beter in staat zijn hun kinderen op te voeden.

Een gezin is een bedrijfje.

Zonder afspraken en zonder structuur kan dit niet draaien.
Wij helpen bij het maken van afspraken.kijk ook eens bij opvoeden.