THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Hoogsensitieve kinderen
Hoogsensitieve kinderen

Hooggevoelige kinderen
Alle kinderen zijn gevoelig en aangezien ze zich daarin nog niet kunnen beschermen, ook kwetsbaar.
Maar bij hoogsensitieve kinderen, kinderen met een extra gevoelig zenuwstelsel, komen de dagelijkse indrukken nog heftiger binnen dan bij het gemiddelde kind. Ze zijn gevoeliger voor wat er in hun omgeving gebeurt en voelen snel aan wat er in de ander omgaat. Dit heeft gevolgen voor hun ervaringen en de ontwikkeling van hun eigenwaarde. Voor deze kinderen en hun omgeving is het belangrijk bewust te zijn van wat de gevoeligheid in het dagelijks leven inhoudt, te accepteren dat die gevoeligheid er is en manieren te vinden om er op een constructieve manier mee om te gaan. Dan kunnen ze ook de kracht van hoogsensitiviteit gaan ervaren: een helder contact met de praktische wijsheid van hun intuïtie.

Hooggevoeligheid herkennen

 • Je kind thuis
  o.a.: overprikkeling, dagritme en structuur, slapen, veranderingen, nieuwe situaties, groepsactiviteiten, 
 • faalangst en perfectionisme.
 • Communicatie en kwaliteiten
  o.a.: manier van communiceren, communicatie die bevorderend werkt voor de ontwikkeling van je kind,            
 • je eigen hooggevoeligheid, kwaliteiten herkennen en stimuleren.
 • Je kind op school
  o.a.: wat is fijn voor je kind op school,
  anders zijn, sociale vaardigheid en weerbaarheid, concentratie,    
  veranderingen, faalangst, onderzoek.  

Welke kenmerken komen bij hoogsensitieve kinderen voor? 

Lichamelijk (lichaam en zintuigen) o.a.:

 • Verfijnde reuk, gehoor, zicht en/of tastzin
 • Gevoelig voor dingen als labeltjes in kleding
 • Als baby veel huilen
 • Moeite met in slaap komen
 • Niet aangeraakt willen worden
 • Hoofd- en buikpijn
 • Vermoeidheid
 • Eczeem
 • Allergieën

Emotioneel en sociaal (contact met zichzelf en de omgeving) o.a.:

 • De ander snel aanvoelen en doorzien
 • In contact met eigen behoeftes en verlangens en die van anderen
 • Leven vanuit gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid
 • Intens in het leven staan
 • Moeite met (plotselinge) veranderingen
 • Niet volop in de aandacht willen staan
 • Gevoelens van anderen overnemen
 • Gaan aanpassen naar verwachtingen van omgeving
 • Zich erg verantwoordelijk voelen
 • Snel overprikkeld raken in sociale situaties, minder sociaal lijken
 • Twijfelen aan zichzelf

Mentaal (denken en informatieverwerking) o.a.:

 • Creatief, origineel en onafhankelijk denken
 • Rijke droomwereld
 • Sterke concentratie voor dingen die hun interesse hebben
 • Wijze vragen stellen
 • Moeite om concentratie op te brengen voor die hen niet interesseren
 • Moeite met huidige schoolsystemen
 • Weerstand tegen 'al het moeten'
 • Faalangst
 • Perfectionisme

Spiritueel (essentie, intuïtie en creativiteit) o.a.:

 • Contact met eigen wijsheid en van daaruit leven
 • Creatief, vaak talent voor bijv. tekenen, drama, muziek, iets expressiefs
 • Intuïtief, direct weten
 • Leven vanuit hun hart
 • Eenheid met de dingen om hun heen ervaren
 • Dol op natuur
 • Buitenzintuigelijke ervaringen
 • Opgaan in omgeving en niet meer bij zichzelf zijn
 • In eigen wereld en geen contact maken met de wereld om hen heen