THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Kinderkunst
Kinderkunst

Uit MOOI HEESCH

Kinderkunst op Delta in Heesch
 
Uitgegeven: 15 juni 2012
Op basisschool Delta, dé school voor dalton onderwijs in Heesch werken de kinderen tijdens de lessen creativiteitsontwikkeling aan eigen kunstwerken. Delta is een goede, kleine basisschool, waar aandacht is voor elk kind. Het is een sfeervolle plek, waar gewerkt wordt vanuit normen en waarden en waar de ontplooiing van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, en samenwerking centraal staat.

De lessen creativiteitsontwikkeling worden wekelijks gegeven door vakleerkracht Philleke Gloudi. Zij is naast docente creativiteitsontwikkeling ook werkzaam in haar eigen praktijk als coach en creatief therapeut. De kinderen op Delta zoeken aan de hand van thema’s met de desbetreffende problematiek, eigen oplossingen en ideeën. Kennis wordt op deze manier gekoppeld aan creativiteit.

De kinderen leren de essentie van de lesstof te verbinden met zichzelf en met hun eigen belevingswereld. Daar gaat een uitnodigende werking vanuit: ze staan stil bij wat iets voor hen betekent, ontdekken eigen vragen en door het vinden van antwoorden wordt informatie bruikbare kennis. Dit is een persoonlijke diepere leer-ervaring.

‘We halen uit onze kinderen wat erin zit. Want hoe beter ze het hier doen, hoe verder ze het later schoppen.’De leerkrachten van Delta zetten zich dan ook tot het uiterste in voor de kinderen. Dat is goed te merken aan de kwaliteitsscores.‘De Nederlandse Daltonvereniging is tevreden,net als de Inspectie van Onderwijs

We vinden het ontzettend jammer dat de mooie kunstwerken van de kinderen alleen op school tentoongesteld worden. Zodoende zijn wij op het idee gekomen om een grote expositie te organiseren waar de kinderen hun eigen werk kunnen laten zien. Tevens willen wij laten zien waar DELTA voor staat.

Want kinderen die nu op school zitten zullen in allerlei beroeps- en werkvelden terecht komen waarvan we nu nog geen weet hebben, of die misschien nog niet eens bestaan! Het is niet voor niets dat creativiteit door bedrijven als toekomstkapitaal wordt gezien. De kinderen zijn reuze trots dat iedereen nu een kijkje kan nemen naar de eigen kunstwerken. Deze expositie midden in Het Dorp van Heesch is mede mogelijk gemaakt door de makelaar en een aantal middenstanders in Heesch. Namens de kinderen van Delta Super bedankt!