THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
De kindertekening als communicatiemiddel
De kindertekening als communicatiemiddel
De kindertekening
De kindertekening vertelt ons iets over de ontwikkeling, de gevoelswereld en ervaringen van het kin
 
 Een tekening zegt meer dan duizend woorden, is non-verbaal en authentiek. Tekenen is een natuurlijke, beeldrijke en kleurrijke taal van het kind. Het verteld iets over zijn binnenwereld.
 
Een tekening is een moment opname uit de ontwikkeling van een kind. Er is een proces van groei zichtbaar.
Als een kind niet geleerd heeft om te tekenen, ontneem je het kind een manier om te uiten, te fantaseren en
zichzelf te ontdekken, scheppend bezig te zijn en te ventileren over positieve en negatieve emoties die het kind helpen om zijn ervaringen te verwerken en te ordenen. Een kind dat nooit tekent mist een uitlaadklep en bovendien mis je als docent veel waardevolle informatie als een kind niet tekent. Het betekent dat een kind zich niet optimaal creatief en expressief uit, waardoor zijn identiteitsontwikkeling in het geding komt.
 
Een kind heeft soms tijdelijk ondersteuning nodig.
 
Als een kind tekent, vertelt het iets over zichzelf.
Tekenen is een mooie vorm om dieper contact te maken met het kind, op een creatieve manier kan je het probleem naar boven halen. De tekening van het kind fungeert als het ware als een gesprekspartner.
De beelden staan symbool voor boodschappen, signalen en er is een interactie van die beelden met andere beelden uit de tekening. Je leert kijken naar de plaatsing, de vormen, kleurgebruik en plaatsing. Je kijkt naar de fantasiewereld, de verbeelding, de emotionele rijkdom, gevoelens en de traumatische ballast. Via de tekening wordt veel informatie gecommuniceerd. Het kind verteld in metaforische taal over zijn binnenwereld en al tekenend is het aan het verwerken.
 
Door met een andere bril en zonder oordeel te kijken, er over te praten kun je op deze manier aan de hand van de kindertekening in gesprek te komen. Sociale vaardigheden en kringgesprekken helpen om elkaar beter te begrijpen. Specifieke tekenopdrachten en oefeningen kunnen daarbij extra helpen.