THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
De kunst van samen
De kunst van samen

Samen is de kunst
Kunst
Samen leven is een kunst. Het vraagt vaardigheden van je, zoals goed kijken en luisteren (ook naar jezelf).
Die vaardigheden ontwikkel je door ervaring. Door te doen. Soms met succes, soms niet.
Het risico dat de ander je initiatieven afwijst of niet begrijpt is er altijd en dat kan behoorlijk pijnlijk zijn.
Kunst is ook: samen voor je relatie een vorm zoeken en ontwikkelen die passend is. Een creatief proces.

Er is geen standaardrecept voor een goede relatie.

Samen
Een relatie maak je samen. Als de één meer tijd en ruimte voor zichzelf neemt, kan dat alleen omdat de ander dit geeft. Als de één zichzelf onzichtbaar maakt, kan dit alleen omdat de ander wegkijkt.
Voor de kwaliteit van je relatie ben je van elkaar afhankelijk en samen verantwoordelijk.
Samen zijn is elkaar ontmoeten in het anders zijn dan de ander.
Samen zijn is dicht bij elkaar zijn en afstand nemen van elkaar.