THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Bedrijfstraining creatieve therapie
Bedrijfstraining creatieve therapie
Creativiteit stimuleert de economie
 
In onze huidige economie is creativiteit onontbeerlijk. Verbeelding in combinatie met kennis, leidt tot de vernieuwing die nodig is gezien de razendsnelle ontwikkelingen die zich in andere (opkomende) economieën voordoen. Door het gebrek aan creatieve krachten binnen bedrijven worden er te weinig ideeën gegenereerd.
 
Creativiteit beperkt zich niet tot muziek of beeldende kunst. Het heeft alles te maken met een manier van denken en op een andere manier naar de wereld kijken, kortom met creatieve intelligentie. Achterstevoren, ondersteboven, binnenstebuiten, ‘gewone’ dingen
zien er ineens heel anders uit. Zo ontstaan nieuwe ideeën, technologieën, producten en de mogelijkheid tot het verbeteren van service of teamwork. 
 
Het was Einstein die zei: “Verbeelding is veel belangrijker dan kennis”.
Creatief denken is dus onmisbaar voor innovatie. Daarnaast snijdt het creatieve mes aan twee kanten.
Het aanblazen van de creatieve vonk bij mensen levert niet alleen een positieve bijdrage aan productiviteit en servicegerichtheid, maar ook aan de teamgeest en het werkplezier in het algemeen.
 
Het is dus wenselijk om:
 • Geïnspireerd te worden.
 • Uitgedaagd te worden
 • Jezelf (en anderen) te verrassen.
 • Andere invalshoeken te gebruiken.
 • Je dingen af te vragen.
 • Te onderzoeken.
 • Talenten te ontwikkelen.
 • Je fantasie te gebruiken.
 • Te bewegen en te voelen.
 • Te experimenteren  
 • Kortom: te creëren. 
 Welke instelling heb je daarvoor nodig?
 • Ontspannen en toch alert zijn.
 • Open staan voor anderen.
 • Tolerant en humoristisch zijn.
 • Durven experimenteren.
 • Opnieuw nieuwsgierig zijn.
 • Je verbeelding laten werken.
 • Het hart op de tong hebben.
 • Anderen en jezelf waarderen.
 • Plezier hebben in samenwerking.
 • Jezelf willen ontwikkelen.  
In de leeftijd van 4-7 jaar verliest een kind 90% van zijn creativiteit.
De behoefte zich te conformeren aan de geldende gedragregels is daar grotendeels verantwoordelijk voor.
Veel mensen raken daardoor zo vastgeroest in hun manier van leven en werken dat het niet eens meer bij ze op komt
om buiten het vaste stramien te denken of te handelen
.
 
Er is nauwelijks nog ruimte voor:
 • Nieuwe ideeën (alles is toch al bedacht?)
 • Andere visie (ik heb toch gelijk?)
 • Humor (lachen kun je niet serieus nemen!)
 • Geestelijke oprispingen (doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg!)
 • Gekke teksten (wat zullen ze wel niet denken?)
 • Hilarische idioterie (ik ben toch geen kind meer?)
 • Andere invalshoeken (hoezo, het ging toch altijd goed zo?)
 • Brainstormsessies (tijdsverspilling!)
Het bovenstaande rijtje bevat onmisbare bestanddelen voor een goed plan of een nieuw product, passend bij veranderende
behoeften in een dynamische wereld.
 
Het  leren anders naar vraagstukken/problemen te kijken, zoals; tijdsdruk, saai werk, lastige situaties/klanten, collega’s, conflicten.
Deze verruimde blik vergroot het werkplezier, stimuleert de teamgeest en heeft een gunstig effect op de productiviteit.
 
Anders kijken wil zeggen, voorbij het probleem kunnen kijken. Niet focussen op wat niet kan maar de mogelijkheden zien
van wat wél kan of manieren bedenken zodàt iets kan. Een positieve en enthousiaste, vaak met humor
doorspekte visie krijgen op leven en werk. Het verrijkt niet alleen de werknemer en zijn functioneren binnen de organisatie
maar ook de privé-mens. De trainees worden aangesproken op hun kwaliteiten en ontdekken dat ze meer in
huis hebben dan ze zich bewust zijn
 
Er zijn veel manieren om je creativiteit te stimuleren.
De training die geboden wordt bevat oefeningen op het gebied van:
 • Persoonlijke effectiviteit (gedrag),
 • Beeldend werken (materialen, drama),
 • Taal (geheugen, schrijven)
 • Brainstormen en mindmapping (denken)
De opbouw van het programma is afhankelijk van de hoeveelheid tijd (dag of dagdeel) en de specifieke behoefte van de klant (teambuilding, conflicthantering, klantvriendelijkheid, productontwikkeling, stressvermindering),
maar bevat in ieder geval de bovengenoemde elementen.

De training Creativiteitsontwikkeling is erop gericht om de creatieve intelligentie (wisselwerking linker en rechter hersenhelft)
bij mensen die deel uit maken van een organisatie te stimuleren en te ontwikkelen.

Durven en doen: een training vol verassingen