THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Scholen
Scholen

Creatieve therapie binnen het onderwijs 

Creatieve Therapie komt steeds vaker voor in het onderwijs.
Sommige leerlingen hebben een extra steuntje in de rug nodig om problemen te overwinnen.
De speciale aandacht gericht op het specifieke probleem van het kind zorgt ervoor dat het kind beter
kan functioneren in het onderwijs.

Doelen van de extra begeleiding kunnen zijn:
• Faalangst verminderen (inzicht verkrijgen in eigen denkpatronen,
  uitdagingen durven aangaan)
• opbouwen van meer zelfvertrouwen
• Ontdekken van eigen mogelijkheden en hiervan genieten
• Ontdekken en leren omgaan met eigen beperkingen (voorbeeld Adhd/ autimse) en deze accepteren.
• Vergroten van sociale vaardigheden (samenwerken, overleggen, zoeken naar oplossingen), het is mogelijk beeldende therapie in groepjes aan te bieden gericht op het aanleren van sociale vaardigheden.
• Weerbaarder worden, opkomen voorzichzelf en aangeven en bewaken van de eigen grenzen
• Rekening houden met de grenzen van een ander
• Concentratieproblemen verminderen
• Gedragsproblemen verminderen
• Omgang met eigen emoties

Deze 'kenmerken' worden vaak het eerst opgemerkt door de leerkracht, maar kan een uiting zijn van dieper liggende problemen.
  
Bij Creatieve Therapie kunnen de kinderen op een speelse manier uiting geven aan hun (onbewuste) gevoelens.
Door ermee te leren spelen, kunnen ze weer grip krijgen op hun gevoelens en problemen.
Ze leren hoe ze ermee om kunnen gaan. Ik help ze daarbij door ze aan bepaalde thema's en met bepaalde materialen te laten werken.
 
De therapie
 
Creatieve Therapie kan individueel of in een groepje plaatsvinden. Dit hangt af van het probleem. Heeft een kind moeite met samenwerken/samenspelen, dan kan het mogelijkheid zijn om in een klein groepje te werken.

De therapie duurt meestal een uur per week. In overleg kan dit vaker of langer plaatsvinden.

Kinderen hebben baat bij structuur. De therapie verloopt dan ook voorspelbaar voor de kinderen. Ik haal het kind op uit de klas en we lopen naar de therapieruimte (meestal handenarbeid lokaal). We maken een kort praatje, ik leg de opdracht uit en het kind kan beginnen met de opdracht. De gemaakte opdracht wordt besproken.
Een groot voordeel van Creatieve Therapie binnen het onderwijs is dat het kind in zijn/haar eigen omgeving kan blijven. Het kind hoeft na schooltijd niet naar een instelling te reizen. Daarnaast kan de Creatief Therapeut samenwerken en overleggen met de school en de ouders.