THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Bedrijven
Bedrijven

Creatieve therapie is een goede manier om inzicht in je eigen functioneren te krijgen.
Het bezig zijn, staat centraal.

Een persoon wordt geconfronteerd met zijn eigen handelen en ervaringen.
Hij/zij  kan ontdekken waar zijn of haar kracht ligt. Dit maakt, dat creatieve therapie of coaching een goede manier van training binnen een bedrijf kan zijn. Binnen een coaching- of trainingsmiddag/dag kunnen we het in een groter geheel, hebben over verschillende onderwerpen die in uw bedrijf aan bod komen. Te denken valt aan o.a. teambuilding, communicatie, onderhandelen, vertrouwen of het geven van feedback aan elkaar. Waar liggen wensen, behoeften of hiaten bij medewerkers.
Door beeldende opdrachten kunnen we op een andere manier kijken naar de manieren van bv. communicatie binnen het bedrijf. Door deze manier van werken kunnen we met elkaar  nadenken, discussiëren of reflecteren over verschillende onderwerpen, zodat er weer ruimte en energie ontstaat om vanuit een nieuwe insteek met elkaar aan het werk te gaan.