THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Waarom werkt het bij kinderen?
Waarom werkt het bij kinderen?

Waarom is deze vorm van werken geschikt voor kinderen?

Het is een manier om kinderen aan hun eigen problemen te laten werken zonder dat ze het gevoel hebben dat er iets gezegd moet worden. Vaak uiten ze zich in een tekening of een kleiwerkstuk en vertellen daarna zelf wat er gemaakt is.
Kinderen ervaren nieuwe dingen, ze zijn trots op hun werk, vinden het leuk om aan een werkstuk te werken. En als het dan goed lukt, zijn ze heel erg trots op wat ze gemaakt hebben. Als het niet lukt, proberen ze het vaak nog een keer, of doen extra hun best om het goed te doen. Ze leren als het ware spelenderwijs inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en probleemoplossend vermogen.

Als kinderen leren hoe zij spelenderwijs hun problemen kunnen oplossen of overwinnen is dat een manier om problemen in het echte leven ook het hoofd te kunnen bieden. Ook krijgen ze door het beeldend werken meer zelfvertrouwen. Ze lossen eigen problemen op of krijgen handvatten aangereikt. Ze ervaren dat ze een probleem aan kunnen. Dat maakt dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en dit werkt door in het dagelijks leven.
Ook kunnen kinderen met concentratie- of aandachtsproblemen leren om hun concentratie vast te houden bij een opdracht. Ze leren deze te vergroten door elke keer langer aan een opdracht te moeten werken.
Tevens bestaat de mogelijkheid om in korte workshops om te leren gaan met bijvoorbeeld diverse emoties of met sociale vaardigheden.

Wanneer kies je voor individuele therapie?

Als je kind signalen afgeeft in de vorm van lichamelijke klachten maar er niet echt iets te vinden is wat op een lichamelijke aandoening lijkt.
Misschien is een kind bang voor iets of wordt het gepest op school en durft het niets te vertellen. Dan is creatieve therapie een mogelijkheid om te achterhalen wat er nu precies aan de
hand is.

Bij welke problemen kies je voor individuele therapie?
> Als een kind bang is om iets te doen, bang is om op de voorgrond te treden, bang is.
> Om voor de klas te moeten staan, bang is om vrienden te maken.
> Als een kind extreem verlegen is.
> Als een kind geen zelfvertrouwen heeft; bang is om fouten te maken of   denkt dat ze nooit iets  goed doet.
> Als een kind concentratieproblemen heeft of altijd druk is.
> Als een kind geen contact maakt met anderen.
> Als een kind iemand heeft verloren in de directe omgeving.
   Etc.

Juist kinderen die onzeker, angstig, boos of ongeremd zijn, kennen hun eigen grenzen niet en hebben hier veel last van. De therapeut zal in het creatieve werk van het kind steeds weer herkennen, hoe zij door simpele, gerichte oefeningen en verhalen samenwerkt met het kind aan herstel.
De therapeut neemt het kind als het ware mee, waardoor het zelf tot nieuwe inzichten kan komen en initiatief gaat nemen. Hij of zij leert zijn onmacht en tekorten kennen, maar vooral ook zijn of haar kwaliteiten, waardoor weerstanden overwonnen kunnen worden.

Ieder mens is uniek, ieder therapie-proces wordt dus ook helemaal afgestemd op dit unieke kind.

Bij creatieve therapie staat niet het gebrek of het tekort voorop,
maar leert het kind wat het wèl kan binnen zijn mogelijkheden.