THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Creatieve therapie bij kinderen
Creatieve therapie bij kinderen

Creatieve therapie helpt kinderen hun emoties uit te drukken
door middel van beeld 
bijvoorbeeld:  tekenen, schilderen, boetseren, kleien, knutselen, plakken, schrijven enz.
Door gebruik van creatieve middelen, leren kinderen uiting te geven aan dat wat hen dwars zit.
In de therapie kunnen kinderen leren omgaan met hun emoties, bijv. onzekerheid, verlegenheid, (faal)angst,
boosheid of verdriet en leren deze gevoelens een plek te geven. Kinderen leren om rustiger te worden of om
hun aandacht bij één opdracht te houden.

De creatief therapeut helpt het kind te ontdekken waar het goed in is, zodat het meer zelfvertrouwen krijgt,
meer plezier kan hebben en meer tevreden is over zichzelf.
Creatieve therapie kan individueel of in een groep gegeven worden.

Voor kinderen is spelen een natuurlijke manier van het uiten en omgaan
met hun problemen.
 

GLOUDI COACHING gaat uit van de eigenheid van het kind en sluit aan bij de interesses die een kind toont.
Door de belevingswereld van het kind als uitgangspunt te nemen, wordt een veilige situatie gecreeerd,
waarin het kind stapjes kan gaan zetten in de richting die het moeilijk of eng vindt.
Door bijvoorbeeld heel gestructureerd en planmatig een werkstuk te maken, kan een kind spelenderwijs groeien en leren.

Dit alles speelt zich af op onbewust niveau,het kind ervaart de therapie als fijn samen spelen. Groeien, ontwikkelen en verder komen is in ieders leven essentieel, maar kinderen met allerlei problemen, kinderen met een ontwikkelingsproblematiek, kinderen die een scheiding of verlies hebben meegemaakt, kunnen daarin stagneren en moeten soms aan de hand worden genomen, om weer een stapje verder te komen.