THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Wanneer?
Wanneer?

Creatieve therapie is een bijzondere vorm van procesbegeleiding om

  • eigen kracht en zelfvertrouwen te (her)vinden
  • meer structuur in het leven aan te brengen
  • leren om te gaan met emoties en reacties ten aanzien van anderen
  • afscheid te nemen
  • het onveranderlijke een plek in het leven te geven
  • vrijer en vloeiender te worden in de lichaamsbeweging en de motoriek

Met als doel steun, bewustwording, troost of acceptatie.

Creatieve therapie is zeker geschikt wanneer iemand moeilijk over zijn gevoelens praat en geneigd is om zijn gevoelens weg te stoppen, of juist dan, wanneer iemand er heel goed over kan praten maar geen contact meer
heeft met zijn gevoel of gewoonweg wanneer woorden tekort schieten.