THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Hoe werkt het?
Hoe werkt het?

Hoe werkt Creatieve Therapie?
Bij Creatieve Therapie gaat het er niet om 'iets moois' te maken.

Er wordt tijdens de therapie-sessies een proces in gang gezet waardoor de last of klacht die je ervaart vermindert of verdwijnt. Het proces komt op gang door de wijze waarop de opdrachten worden aangeboden en de betekenis die je eraan geeft. Terwijl je bezig bent krijg je de mogelijkheid nieuwe ervaringen op te doen. Door deze nieuwe ervaringen te herkennen, erkennen en toe te passen in het dagelijks leven verandert de wijze waarop je problemen tot nu toe hebt benaderd.

De therapie is een combinatie van behandelen en coachen.
Er wordt niet alleen met woorden maar ook met beelden gewerkt
om veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatie- processen te bewerkstelligen. 
Deze vorm van therapie is erop gericht om door middel van creativiteit met je hulpvraag aan het werk te gaan.
Het is dus anders dan alleen over je problemen te praten. Je geeft ze vorm en kunt ze letterlijk onder ogen zien.