THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Creativiteitsontwikkeling op scholen
Creativiteitsontwikkeling op scholen
Tijdens de handvaardigheidlessen maken de kinderen kennis met verschillende technieken en materialen
en gaan aan de hand van de opdracht, zelf oplossingen zoeken en bedenken.
Dit betekent dus dat de kinderen geen kant en klare werkstukken maken.Eigen vindingrijkheid, eigen expressie en invulling staan in deze lessen centraal. Een werkstuk waar over nagedacht is, waarbij het kind zelf heeft gezocht naar mogelijkheden en ideeën, zijn eigen creativiteit leert gebruiken en te ontwikkelen, is belangrijker dan een perfect werkstuk.De kinderen worden gestimuleerd door de ontwikkeling van de creativiteit, een eigen visie en stijl  te verbeelden en vorm te geven.
 
Bij creativiteit heb je te maken met verschillende niveaus van afwerking.
Voor het zelfvertrouwen van het kind is het belangrijkste, de waardering uit
te spreken voor de inzet en de eigen gevonden oplossingen en ideeën.