THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Werkwijze
Werkwijze

De werkwijze van het coachen van kinderen.
Ik, Philleke Gloudi heb 25 jaar ervaring met het werken met kinderen.
Uit mijn ervaring weet ik dat wanneer je als kind een traumatische ervaring meemaakt, je een deel van de persoonlijkheid afscheid, als een apart 'deel', dat tot taak heeft in de toekomst te voorkomen, dat zoiets je nog een keer overkomt. Dat deel neemt die taak op zich door bepaald gedrag of een bepaald gevoel te produceren in een situatie die op de traumatische ervaring lijkt.

Je wilt iets wel of niet doen, maar een automatische reactie van dat deel maakt het je dan onmogelijk.
Je zult met die delen moeten gaan praten. Maar praten werkt niet altijd bij kinderen.
 
Daarom werk ik veel met beelden.
Ik laat de kinderen zelf ervaren wat er met hen aan de hand is, wat is de achtergrond, wat gaat er in je hoofdom en waarom doe je zo, wat is je gevoel erbij? enz.enz. 
Met deze beelden in je hand kun je dan niet alleen emoties bespreekbaar maken, maar je kunt de kinderen meteen duidelijk maken hoe je negatieve emoties kan stoppen en kan vervangen door een goed gevoel. Het werkt als een gevoelsomdraai-techniek. 
Deze goede gevoelens laat ik de kinderen ervaren en beleven.
De beelden kunnen van alles zijn, te denken aan prentenboeken, tekeningen, rollenspel, visualisaties, kleiwerkstukken enz. Vaak door het kind zelfgemaakt.
Dit werkt namelijk als een spiegel van de innerlijke belevingswereld van het kind.
 
Het samen kijken naar de gedachten- en gevoelswereld kan kinderen helpen om emoties of gevoelens, die een bedreiging kunnen zijn voor welzijn en geluk, te voorkomen of op te lossen. Een belangrijke stap in rationeel denken is dat je niet van streek raakt door de gebeurtenis of situatie zelf. Het doel van rationeel denken is leren onnauwkeurigheden of onjuistheden in denken in te zien en tot een meer realistische kijk op jezelf en de omgeving te komen.
 
Het doel van de behandeling is het zelf aanpakken en oplossingen bedenken van de problemen, door gebruik te maken van de eigen kracht, kwaliteiten en potentieel.
 
Ook wordt er een goede en juist ademhalings- en ontspanningsoefeningen aangeleerd. Ik gebruik ook humor.
 
Ouders staan in dit proces centraal, worden op de hoogte gehouden en krijgen handvaten mee naar huis.Ik werk niet met alleen NLG, RET, Matrix of Creatieve Therapie. Overal pak ik een gedeelte uit wat bruikbaar is voor het kind
Iedereen is anders en iedereen reageert anders. Wat voor de een werkt hoeft niet voor de ander te werken.
Daarom maak ik altijd een plan op maat. Daarbij kijk ik naar de mogelijkheden, de talenten, de kwaliteiten,
het karakter, de persoonlijkheid en de mogelijkheden van het kind.


    

Voor informatie en antwoorden neem contact met ons op: GLOUDI COACHING