THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Opvoeden
Opvoeden

GLOUDI & OPVOEDEN
De relatie tussen ouder en kind lijkt vanzelfsprekend, maar vraagt juist vaak om specifieke aandacht en begrip.
Opvoeden is een zoektocht naar antwoorden.

Kinderen worden niet geboren met een handleiding erbij.
Zij hebben naast leiding en structuur ook liefde en aandacht nodig.   

Opvoeden is geen gemakkelijke taak en is niet altijd leuk.
Je zou het zo graag anders willen doen maar weet niet hoe daar vorm aan te geven. Daarvoor kan het belangrijk zijn om een ervaren persoon van buitenaf aan te trekken. Als je het gedrag van je kind wilt veranderen, dan gaat je dat alleen lukken als jezelf mee verandert. Dat is een universele wet, anders zullen al je inspanningen geen of een tijdelijk effect hebben. Als je de kansen aangrijpt om je creatief en positief aan te passen, dan blijft het opvoeden een bezigheid die je liefde en vreugde schenkt.
 
Zoeken naar de oorzaak
Gloudi coaching biedt ouders deskundig advies en begeleiding bij de opvoeding. Veel mensen corrigeren kinderen op hun eindgedrag in plaats van te kijken naar wat er aan dat gedrag ten grondslag ligt.
Wij kijken wat er speelt en vervolgens bepalen we samen hoe je daar het beste mee om kunt gaan.
Zo krijg je weer meer grip op de opvoeding. Inzicht, tips, technieken en verwerking komen in de begeleiding aan bod.
Er bestaan dus geen standaardoplossingen voor opvoedproblemen.
Het doel is dat de ouders zelf inzichtelijk krijgen wat de oorzaken van het gedrag van het kind zijn, zodat de ouders in een volgende (probleem) situatie zelf met een verantwoorde oplossing kunnen komen.Kijk ook eens bij kinderen, opvoeden,
creativiteitsontwikkeling bij het opvoeden en
kinderen en voeding.