THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Wat is het?
Wat is het?
Wat is creatief zijn?
Creativiteit of scheppingsdrang en originaliteit worden vaak in één adem met het begrip fantasie genoemd.
Toch zijn het alle drie verschillende menselijke vermogens. Veel mensen zeggen:
"Ik ben helemaal niet zo creatief"

Ieder mens is per definitie creatief. Iedereen heeft een ingebouwd vermogen om iets eigens te produceren,
de behoefte om een spoor van aanwezigheid op aarde na te laten, al is het maar een lekkere taart bakken.
Origineel is ieder mens ook per definitie, want geen mens is hetzelfde.

Door te tekenen, schilderen, kleien of foto’s te plakken krijg je inzicht in jezelf en hoe jij functioneert in het dagelijks leven. Je kunt ervaren wat jouw sterke punten zijn.
Door afstand te nemen van je eigen beelden leer je je eigen patronen te doorzien, pijnlijke ervaringen te verwerken of te zien hoe jij handelt in bepaalde situaties. Dit maakt dat we samen oplossingen kunnen vinden voor de problemen. Je eigen beelden kunnen je laten zien en ervaren hoe je dingen anders aan kunt pakken. Binnen het creatief coachen, experimenteer je beeldend met nieuwe patronen, technieken en ideeën.
Door te werken met beelden, leer je jezelf op een andere manier kennen en leer je een veranderingsproces
op gang te brengen.Foto’s, beelden van film of televisie zeggen vaak meer dan woorden.
Veel mensen zullen dit herkennen. Een ‘momentopname’ laat iemand zien wat woorden niet hadden kunnen beschrijven. Beelden kunnen direct en confronterend zijn, maar daardoor juist begrijpelijker dan woorden.
Daarom maken we gebruik van beelden binnen het creatief coachen.