THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Vergoeding
Vergoeding

Teruggave
Indien je een eigen bedrijf(je) hebt kan je dit als bedrijfskosten opvoeren bij het doen
van belastingaangifte (je kan de kosten aftrekken). Daarnaast komt de berekende
BTW (19%) zeker in aanmerking voor teruggave.

Indien je in dienst bent bij een werkgever moet je kijken of deze dat jou kan
vergoeden onder de noemer van begeleiding, supervisie, scholing, heroriëntatie of
ziektepreventie. Het kan namelijk gaan om klachten die jouw werk geheel of
gedeeltelijk belemmeren. Vraag Personeelszaken, bedrijfsmaatschappelijk werk,
ARBO-dienst of de bedrijfsarts.

Indien je een uitkering ontvangt, vraag dan de uitkeringsinstantie, de UWV of de
gemeente of je in aanmerking komt voor een re-integratieovereenkomst (IRO)
met bijbehorend budget. Met een IRO geeft jouw UWV jou
alsuitkeringsgerechtigde meer vrijheid om zelf een re-integratiebedrijf te kiezen en
om de inhoud van hetre-integratietraject te bepalen.

Vraag of je ziektekostenverzekeraar een vergoeding wil geven door de begeleiding te
duiden als alternatievegeneeswijze. Dit is afhankelijk van verzekeringsmaatschappij
en verzekeringsvorm. Bestudeer de verzekeringsvoorwaarden.

Tot slot kun je proberen de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten op te voeren
bij je belastingaangifte
(belastingaftrek).


GLOUDI COACHING is ingeschreven bij
STIBAG
Stichting Ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde
www.stibag.nl
COACHINGLAND
opvoed en gezincoach
www.coachingland.nl