THERAPIE VOOR KINDEREN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS
Talenten en kwaliteiten van kinderen en volwassenen ontwikkelen
Talenten en kwaliteiten van kinderen en volwassenen ontwikkelen
Wat maakt jou uniek?
I
edereen is uniek. Iedereen heeft een aantal unieke kwaliteiten en talenten.
Ook heeft iedereen zijn eigen unieke persoonlijke stijl, zeg maar de karaktereigenschappen die maken wie je bent. Authenticiteit is eigenlijk niets anders dan hier gehoor aan geven en je niet  anders voor te hoeven doen dan wie je echt bent: Jezelf, gebruikmakend van al jouw unieke kwaliteiten en talenten.

Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan.
Veel volwassenen en kinderen nemen namelijk een rol aan, omdat “dit zo hoort” 
of om hun eigen onzekerheid te verbergen. Vaak gaat dit ten kosten van hun eigen unieke ik.
Dit kost vaak veel, erg veel, energie. Door te ontdekken wat je kwaliteiten en talenten zijn, en ze te gebruiken, kun je eindelijk gaan leven wie je eigenlijk bent, met veel meer gemak. 

Persoonlijke kwaliteiten 

Talenten

Iedereen heeft één of meerdere talenten. De één heeft een talent voor pianospelen,
een ander heeft een talent voor sport. De meeste mensen zien hun eigen talenten
echter als iets heel normaals: “Doe niet zo gek, dat is toch heel normaal
dat ik dat doe, dat kan toch iedereen!”
Vaak (h)erkennen we onze eigen talenten dus niet terwijl ze ons wel uniek maken.Persoonlijke kwaliteiten zijn de specifieke eigenschappen die bij mensen horen.
Bescheidenheid is bijvoorbeeld een kwaliteit, daadkracht en zelfstandigheid zijn dat ook. Kwaliteiten en karaktereigenschappen zijn vaak verbonden met een bepaald type persoonlijkheid.   

Wat is een talent?

  • Een talent is het vermogen om iets heel goeds te kunnen, een bekwaamheid of
  • begaafdheid wat voor jou vanzelfsprekend is en voor een ander begerenswaardig.
  • Een talent is min of meer aangeboren of later door persoonlijke interesse ontwikkeld 

Wat zijn vaardigheden en competenties?

Iedereen kan leren schilderen of acteren, slechts weinigen zijn er echt goed in en hebben er een talent voor.
Dit is dus het verschil tussen een talent en een competentie.
Je kunt wel leren acteren en door hard te werken een goed niveau kunnen halen,
maar zonder het talent zal je nooit een Robert de Niro worden.

Engels leren is bijvoorbeeld een competentie. Met of zonder talent, met genoeg doorzettingsvermogen kan iedereen het leren. 

Wat zijn vaardigheden en competenties?

  • Een vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren
  • of een probleem juist op te lossen.
  • Competenties zijn kennis en vaardigheden.
  • Competenties zijn niet aangeboren maar ontstaan door intensief en doelbewust oefenen.
  • Competenties zijn geen gedrag, geen resultaten, geen intelligentie en geen motivatie.

Talentontwikkeling

Een talent hebben is één ding, er wat mee doen is iets anders.
Talenten komen pas tot bloei wanneer je vaardigheden en competenties gaat ontwikkelen om je talenten optimaal te gebruiken.
Dit heet talentontwikkeling.
 

Talentontwikkeling is zo belangrijk omdat je anders je eigen potentieel onbenut laat. We kennen allemaal wel een voorbeeld van
iemand die door zijn ouders niet naar de juiste school mocht om zijn talent te ontwikkelen.
Jammer, want hierdoor beperkt je iemand in zijn mogelijkheden.

Door je unieke talenten te (h)erkennen, er wat mee doen, en te koppelen aan je persoonlijke kwaliteiten kan er iets moois ontstaan. 

Mensen worden hier over het algemeen veel gelukkiger van.

Laat je jezelf coachen om je levensdoel te leren ontdekken.
Maak in een persoonlijk ontwikkelingsplan al jouw unieke persoonlijke kwaliteiten en talenten zichtbaar     
 
wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik nu echt?